Aldrig igen

Drygt var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Cirka 100 000 personer upp till 25 år utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ingen ursäkt för våldet och det finns heller ingen ursäkt att inte reagera eller agera. För det är först när någon agerar som vi kan börja förebygga våldet – så det aldrig händer igen. Stockholms stad ger dig hjälp, stöd och råd beroende på din situation:

Akut situation
Om en akut situation uppstår utanför kontorstid som på kvällen, natten eller helgen kan du kontakta socialjouren: 08-508 400 00. Vid en livshotande situation, ring 112.