Du måste vara modig och våga fråga

Om du misstänker att någon i din närhet utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck – fråga personen om det stämmer. Att konfrontera någon med en jobbig fråga är svårt, men i det här fallet kan det vara livsviktigt. Du kan bidra till att stoppa våldet. Här får du tips på hur du kan agera och vad du kan rekommendera personen att göra.

”Att prata med någon som blir utsatt för våld är viktigt. Det kan vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar och tryggt att någon annan vet. Det kan också bli lättare för personen att prata med någon professionell när hen redan har berättat en gång” – Relationsvåldscentrum.

”Här är några förslag på hur du kan ta upp det: → Du verkar inte ha mått så bra på sistone, hur är det med dig? Hur har du det hemma? → När du pratar om din partner får jag nästan känslan att hen kontrollerar dig, är det så? → Hur har ni det i er relation? Hur blir din partner när hen blir arg? → Jag blir lite orolig när du berättar om er relation. Hur har ni det? Är din partner snäll mot dig?” – Relationsvåldcentrum.

”Stötta personen så hen vågar kontakta oss. För någon som varit utsatt för våld är det viktigt att få stöd för att kunna gå vidare i livet och må bra igen. Den som utövar våld behöver hitta andra sätt att hantera ilska och frustration, för att kunna ha bra relationer till sina närstående och ge eventuella barn en trygg uppväxt” – Relationsvåldscentrum.

Personen kan behöva professionell hjälp

Om det visar sig att dina misstankar stämmer, kan du tipsa personen om var hen kan vända sig. Stockholms stad har fyra olika Relationsvåldcentrum (RVC), som erbjuder stöd och behandling till de som blir utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Relationsvåldscentrum har tystnadsplikt och det är upp till varje person att bestämma vad nästa steg blir.

Personer som vill ha råd, skydd och praktisk hjälp kan även vända sig till stadens Relationsvåldsteam (RVT). Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld hjälper personer som är 13-26 år.

Vad är våld?

Våld är allt som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person.
Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller handla om att ta kontroll över någon.
Våld kan vara hedersrelaterat, där din familj eller släkt bestämmer hur en familjemedlem ska uppföra sig.