Kränker eller kontrollerar du någon i din närhet?

Känner du – eller vet du – att du själv har problem med ditt beteende? Ta kontakt med Relationsvåldscentrum redan idag. Det finns bra hjälp som du kan få. Många som söker hjälp minskar sitt våldsamma beteende tack vare behandlingen. Så gör det. För din och dina näras skull.

”Socialstyrelsen har gjort en utvärdering av behandling av män som utövar våld i nära relationer, där resultatet har varit positivt. Internetbehandling av män och kvinnor som har svårigheter att hantera ilska, aggression och utagerande beteenden i nära relationer har också visat bra resultat. Det är alltså du som utövar våld som har störst möjlighet stoppa det” – Relationsvåldscentrum.

”När du kontaktar oss på för första gången kommer vi, om du vill, boka in ett första möte där vi berättar mer. Du får veta vilken hjälp vi kan erbjuda och du får berätta om din situation. Det kostar ingenting att komma till oss” – Relationsvåldscentrum.

”Vi förstår att det känns som ett stort kliv att ta, att söka hjälp för första gången. Därför kommer vi att börja med att boka in ett informationssamtal med dig där vi sedan kommer överens om hur vi ska gå vidare” – Relationsvåldscentrum.

Du behöver professionell hjälp

Stockholms stad har fyra olika Relationsvåldscentrum (RVC), som erbjuder stöd och behandling till dig som utövar våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer behandla dig med respekt och skilja på problem och person. Att träffa oss är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Om du vill ha råd kan du även vända dig till stadens Relationsvåldsteam (RVT).

Vad är våld?

Våld är allt som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person.
Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller handla om att ta kontroll över någon.
Våld kan vara hedersrelaterat, där din familj eller släkt bestämmer hur en familjemedlem ska uppföra sig.