En nära relation ska vara trygg och kärleksfull

Våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck kan se helt olika ut. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Du kan bli utsatt av din partner, ditt syskon eller någon annan i din släkt och familj. Eftersom våld ser så olika ut, är det din känsla som räknas. Om du känner att någon i din närhet behandlar dig fel får du hjälp att ta nästa steg här.

Borde jag berätta för någon om mina upplevelser?

Det kan kännas tryggt att någon vet vad du går igenom och vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar. Om du har berättat för någon en gång, kanske det känns lättare att prata med någon professionell när du väl tar steget.

Hur går det till när jag kontaktar er?

När du kontaktar oss på för första gången kommer vi, om du vill, boka in ett första möte där vi berättar mer. Du får veta vilken hjälp vi kan erbjuda och du får berätta om din situation. Det kostar ingenting att komma till oss.

I kampanjen hade ni ett exempel om porr, varför det?

Läs gärna vad Ungdomsmottagningen skriver om porr. Kom ihåg att det alltid är du som bestämmer vad som är okej och inte när du har sex med någon – du kan säga nej till vad som helst, när som helst, till vem som helst.

Var ska jag vända mig?

Du som är ung

Det finns flera ungdomsmottagningar i Stockholms stad som kan hjälpa dig. Här finns närmaste mottagning. Du som är ung och har blivit utsatt för brott kan också vända dig till Stödcentrum. Där kan du få råd, samtalsstöd och praktisk hjälp. Händelsen behöver inte vara polisanmäld. Du kan även vända dig till Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Ställ din fråga här eller ring gratis under vardagar kl. 09:00-16:00 på 020-25 30 30. Du kan vara anonym och samtalet kommer inte synas på din telefonräkning.

Du som är vuxen

I Stockholms stad kan du få stöd från våra Relationsvåldsteam eller Relationsvåldscentrum, som erbjuder stöd och skydd för dig som blir utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Att få stöd från oss är kostnadsfritt och vi kommer tillsammans överens om hur vi ska gå vidare. Du kan till exempel få hjälp med:

  • Rådgivning via telefon.
  • Samtal individuellt och i grupp.
  • Information om juridiska och mänskliga rättigheter.
  • Ökad kunskap om för våld och konsekvenserna av våld.
  • Hjälp under eventuell polisutredning, rättegång och efter avslutad rättsprocess.
  • Skyddat boende.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter här eller genom att klicka på nålarna i kartan längre ner.

Du som är äldre

Ta kontakt med relationsvåldsteam eller Relationsvåldcentrum i den stadsdel där du bor, enligt informationen ovan. Du kan även kontakta Äldre Direkt som hjälper dig att få kontakt med till exempel en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Telefon: 08-80 65 65. E-post: aldredirekt@stockholm.se. Öppettider: måndag kl. 08:00-18:00, tisdag-torsdag kl. 08:00-16:30, fredag kl. 08:00-16:00. Om du behöver stöd och hjälp utanför kontorstid kan du ta kontakt med Stockholms Trygghetsjour, telefon: 08-508 40 700. Jouren är bemannad kvällar, nätter och helger.

Du som inte bor i Stockholm Stad

Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.

Vad är våld?

Våld är allt som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person.
Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller handla om att ta kontroll över någon.
Våld kan vara hedersrelaterat, där din familj eller släkt bestämmer hur en familjemedlem ska uppföra sig.