En nära relation ska vara trygg och kärleksfull

Våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck kan se helt olika ut. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Du kan bli utsatt av din partner, ditt syskon eller någon annan i din släkt och familj. Eftersom våld ser så olika ut, är det din känsla som räknas. Om du känner att någon i din närhet behandlar dig fel får du hjälp att ta nästa steg här.

”Har du pratat med någon som står dig nära om det du går igenom? Om inte – gör det. Det kan kännas tryggt att någon vet vad du går igenom och vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar. Om du har berättat för någon en gång, kanske det känns lättare att prata med någon professionell när du väl tar det steget” – Relationsvåldscentrum.

”Många upplever att det är svårt att lämna en relation – trots att den innebär våld. Du kan ha starka känslor för din partner, som såklart har positiva sidor också. Men vi vet att våldet ofta blir värre med tiden. Du kan prata med oss om dina tankar och eventuella tvivel. Du behöver inte ha polisanmält personen för att ta kontakt med oss” – Relationsvåldscentrum.

”Om du har blivit utsatt för våld är det viktigt att få hjälp för att kunna gå vidare i livet och må bra igen. Hos oss kan du få stöd att bearbeta det våld du har varit med om. Vi erbjuder också behandling till personer som utövar våld, så de kan få hjälp att förändra sitt beteende och hitta andra sätt att hantera sin ilska och frustration” – Relationsvåldscentrum.

Du kan behöva professionell hjälp

Stockholms stad har fyra olika Relationsvåldscentrum (RVC), som erbjuder stöd och behandling för dig som blir utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. När du kontaktar oss för första gången kommer vi att boka in ett informationssamtal med dig. Att få stöd från oss är kostnadsfritt och vi kommer tillsammans överens om hur vi ska gå vidare. Du kan till exempel få hjälp med:

  • Rådgivning via telefon.
  • Samtal individuellt och i grupp.
  • Information om juridiska och mänskliga rättigheter.
  • Ökad kunskap om för våld och konsekvenserna av våld.
  • Hjälp under eventuell polisutredning, rättegång och efter avslutad rättsprocess.

Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld hjälper dig som är 13-26 år. Ställ din fråga här eller ring gratis under vardagar kl. 09-16 på 020-25 30 30. Du kan vara anonym, och samtalet kommer inte synas på din telefonräkning.

Du som är ung kan också vända dig till en ungdomsmottagning. Här hittar du din närmaste mottagning.

Vad är våld?

Våld är allt som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person.
Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller handla om att ta kontroll över någon.
Våld kan vara hedersrelaterat, där din familj eller släkt bestämmer hur en familjemedlem ska uppföra sig.